For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.02.2013 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2015 Eliberarea brevetului (C1) 29.10.2020 28.12.2021 Valabil până la 28.12.2022 Achitarea taxei de menţinere 28.12.2032 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4296
(21)Numarul depozituluia 2012 0131
(22)Data depozitului2012.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIUHRII Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIUHRII Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIUHRII Veaceslav, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat din larve de Tenebrio molitor cu ac ţ iune antioxidantă, procedeu de obţinere a acestuia şi produs farmaceutic pe baza lui
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2006.01); A01K 67/033 (2006.01); A61K 9/02 (2006.01); A61P 17/18 (2006.01); A61P 13/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.08.31
(47)Data eliberării brevetului2015.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, LUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200131