For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4306
(21)Numarul depozituluia 2013 0004
(22)Data depozitului2013.02.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.02.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; ANDRIEŞ Ion, MD; MITCOV Dmitri, MD; DEMENTIEV Igor, MD; NASEDCHINA Nadejda, MD; CHIRIŢA Arcadi, MD; CORŞAC Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie electrofotografic
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/06 (2006.01); G03G 5/09 (2006.01); G03C 1/73 (2006.01); C08F 226/12 (2006.01); C07C 35/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2014.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.09.30
(47)Data eliberării brevetului2015.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.01
 Data decăderii din drepturi2018.02.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200004