For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.04.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2013 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2015 Eliberarea brevetului (C1) 30.04.2019 Valabil pana la 30.11.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4286
(21)Numarul depozituluia 2013 0023
(22)Data depozitului2013.04.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.04.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAHIDIS Virgil, RO; MANEA Liliana Rosemarie, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Ion, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de administrare a substanţelor fitosanitare în plante lemnoase
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/06 (2006.01); A01G 29/00 (2006.01); A01C 23/04 (2006.01); A01C 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.06.30
(47)Data eliberării brevetului2015.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.04.30
 Data decăderii din drepturi2019.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200023