For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4274
(21)Numarul depozituluia 2013 0033
(22)Data depozitului2013.05.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.05.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion, MD; MELENCIUC Mihai, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; CIOBĂNICĂ Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Azotat de trans-bis (dimetilglioximato)bis(nicotinamid)cobalt(III)dihidrat, ce manifestă proprietăţi antioxidante la plante
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 251/70 (2006.01); C07D 213/82 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01N 47/16 (2006.01); A01G 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.02.28
(47)Data eliberării brevetului2014.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, interimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.05.27
 Data decăderii din drepturi2018.05.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200033