For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.05.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.06.2013 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2014 Eliberarea brevetului (C1) 27.05.2018 Valabil până la 31.01.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.11.2020 27.05.2033 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4274
(21)Numarul depozituluia 2013 0033
(22)Data depozitului2013.05.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.05.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion, MD; MELENCIUC Mihai, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; CIOBĂNICĂ Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Azotat de trans-bis (dimetilglioximato)bis(nicotinamid)cobalt(III)dihidrat, ce manifestă proprietăţi antioxidante la plante
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 251/70 (2006.01); C07D 213/82 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01N 47/16 (2006.01); A01G 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.02.28
(47)Data eliberării brevetului2014.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, interimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.05.27
 Data decăderii din drepturi2018.05.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200033