For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4270
(21)Numarul depozituluia 2013 0035
(22)Data depozitului2013.06.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.06.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPANFIL Iurie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANFIL Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPANFIL Iurie, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie energetică pentru arderea combustibilului şi procedeu de utilizare a gazelor fumigene pentru arderea combustibilului în aceasta
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23C 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.01.31
(47)Data eliberării brevetului2014.08.31
(74)ReprezentantSCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.06.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200035