For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 08.08.2013 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2015 Eliberarea brevetului (C1) 17.07.2018 Valabil până la 31.01.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4310
(21)Numarul depozituluia 2013 0048
(22)Data depozitului2013.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.07.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTURTĂ Constantin, MD; CEAPURINA Ludmila, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C07C 59/347 (2006.01); C07C 281/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.11.30
(47)Data eliberării brevetului2015.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.17
 Data decăderii din drepturi2018.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200048