For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.08.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.2013 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2015 Eliberarea brevetului (C1) 27.05.2022 13.08.2022 Valabil până la 13.08.2023 Achitarea taxei de menţinere 13.08.2033 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4304
(21)Numarul depozituluia 2013 0057
(22)Data depozitului2013.08.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.08.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Natalia, MD; TODERAŞ Ion, MD; MOLDOVAN Anna, MD; MALEVANCIUC Nadejda, MD; TODERAŞ Lidia, MD; BACAL Svetlana, MD; RAILEAN Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de bacterii Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki - bioinsecticid pentru combaterea lepidopterelor din genul Lymantria
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/07 (2006.01); A01N 63/00 (2006.01); A01P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.09.30
(47)Data eliberării brevetului2015.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200057