For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.08.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.02.2014 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2015 Eliberarea brevetului (C1) 17.08.2018 Valabil pana la 29.02.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4289
(21)Numarul depozituluia 2013 0058
(22)Data depozitului2013.08.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.08.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biogazului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2015
B1, BOPI 06/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01); C12P 5/02 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); C07C 35/36 (2006.01); C07C 33/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.06.30
(47)Data eliberării brevetului2015.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.08.17
 Data decăderii din drepturi2018.08.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200058