For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4280
(21)Numarul depozituluia 2013 0062
(22)Data depozitului2013.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.09.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid, MD; COVAL Andrei, MD; CINIC Boris, MD; RAEVSCHI Simion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a structurii pInP-nCdS
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/04 (2006.01); H01L 21/20 (2006.01); H01L 31/0236 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.03.31
(47)Data eliberării brevetului2014.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.09.04
 Data decăderii din drepturi2018.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200062