For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2013 Tansformarea in CBI 08.11.2013 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2014 Publicarea cererii (A2) 28.02.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2015 Eliberarea brevetului (C1) 20.12.2018 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4333
(21)Numarul depozituluia 2013 0080
(22)Data depozitului2012.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKONOPKO Leonid, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; ŢURCAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD;
(54)Titlul inventieiTermoelement anizotrop monocristalin de tip transversal  
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0179 2013.10.30
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2015
B1, BOPI 02/2015
A2, BOPI 08/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 37/00 (2006.01); H01L 37/02 (2006.01); H01L 37/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2014.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.02.28
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.12.20
 Data decăderii din drepturi2018.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200080