For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4333
(21)Numarul depozituluia 2013 0080
(22)Data depozitului2012.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKONOPKO Leonid, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; ŢURCAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD;
(54)Titlul inventiei Termoelement anizotrop monocristalin de tip transversal
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0179 2013.10.30
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 37/00 (2006.01); H01L 37/02 (2006.01); H01L 37/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2014.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.02.28
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.12.20
 Data decăderii din drepturi2018.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200080