For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2013 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2015 Eliberarea brevetului (C1) 30.10.2018 Valabil pana la 30.04.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4329
(21)Numarul depozituluia 2013 0081
(22)Data depozitului2013.10.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; MOLODOI Elena, MD; FULGA Ludmila, MD; BORISOVA Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2015
B1, BOPI 02/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12P 19/04 (2006.01); C12N 13/00 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.02.28
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, LUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.10.30
 Data decăderii din drepturi2018.10.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200081