For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4321
(21)Numarul depozituluia 2014 0007
(22)Data depozitului2014.01.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.01.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORINCIOI Viorina, MD; TURTĂ Constantin, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 3/00 (2006.01); C07C 65/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.01.31
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.01.21
 Data decăderii din drepturi2019.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200007