For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.01.2014 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.02.2014 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2016 Eliberarea brevetului (C1) 29.01.2017 Valabil până la 31.07.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 29.01.2034 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4355
(21)Numarul depozituluia 2014 0010
(22)Data depozitului2014.01.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.01.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiALSALIEM Sulaiman, MD; BENDELIC Eugeniu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiALSALIEM Sulaiman, MD; BENDELIC Eugeniu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiALSALIEM Sulaiman, MD; BENDELIC Eugeniu, MD;
(54)Titlul inventiei Şunt cu supapă pentru normalizarea tensiunii intraoculare
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01); A61F 9/00 (2006.01); A61M 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.07.31
(47)Data eliberării brevetului2016.02.29
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.01.29
 Data decăderii din drepturi2017.01.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200010