For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4334
(21)Numarul depozituluia 2014 0012
(22)Data depozitului2014.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Vasile, MD; ZOSIM Liliana, MD; ŞALARU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpina microalgei cianofite Cylindrospermum licheniforme (Bory) K ü tz - sursă de glucide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 13/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.03.31
(47)Data eliberării brevetului2015.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.02.03
 Data decăderii din drepturi2019.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200012