For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.02.2014 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2015 Eliberarea brevetului (C1) 03.02.2019 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4334
(21)Numarul depozituluia 2014 0012
(22)Data depozitului2014.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Vasile, MD; ZOSIM Liliana, MD; ŞALARU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpina microalgei cianofite Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz - sursă de glucide  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2015
B1, BOPI 03/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 13/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.03.31
(47)Data eliberării brevetului2015.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.02.03
 Data decăderii din drepturi2019.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200012