For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.02.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.05.2014 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2016 Eliberarea brevetului (C1) 19.02.2019 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4358
(21)Numarul depozituluia 2014 0013
(22)Data depozitului2014.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.02.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; NENNO Vladimir, MD; BOBEICĂ Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiReactor anaerob pentru obţinerea biohidrogenului şi biometanului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2016
B1, BOPI 07/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12M 1/107 (2006.01); C12F 3/10 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C02F 103/20 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); C12P 5/02 (2006.01); C12P 3/00 (2006.01); C07C 9/04 (2006.01); C01B 3/02 (2006.01); B01D 53/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.07.31
(47)Data eliberării brevetului2016.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.02.19
 Data decăderii din drepturi2019.02.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200013