For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4351
(21)Numarul depozituluia 2014 0032
(22)Data depozitului2014.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.04.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Victor, MD; ŞALARU Vasile, MD; ZOSIM Liliana, MD; DOBROJAN Sergiu, MD; DONŢU Natalia, MD; STRATULAT Irina, MD; SEMENIUC Evgheni, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de microalgă cianofită Calothrix elenkinii Kossinsk. - sursă de glucide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.06.30
(47)Data eliberării brevetului2016.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.04.08
 Data decăderii din drepturi2019.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200032