For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.04.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.05.2014 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2016 Eliberarea brevetului (C1) 08.04.2019 Valabil pana la 30.11.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4351
(21)Numarul depozituluia 2014 0032
(22)Data depozitului2014.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.04.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Victor, MD; ŞALARU Vasile, MD; ZOSIM Liliana, MD; DOBROJAN Sergiu, MD; DONŢU Natalia, MD; STRATULAT Irina, MD; SEMENIUC Evgheni, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de microalgă cianofită Calothrix elenkinii Kossinsk. - sursă  de glucide  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2016
B1, BOPI 06/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.06.30
(47)Data eliberării brevetului2016.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.04.08
 Data decăderii din drepturi2019.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200032