For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.04.2014 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.05.2014 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2015 Eliberarea brevetului (C1) 30.04.2019 Valabil până la 30.11.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.04.2021 30.04.2034 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4330
(21)Numarul depozituluia 2014 0046
(22)Data depozitului2014.04.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.04.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOROPCEANU Eduard, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; CROITOR Lilia, MD; BULHAC Ion, MD; BOLOGA Olga, MD; FONARI Marina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C07F 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.02.28
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.04.30
 Data decăderii din drepturi2019.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200046