For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.05.2014 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.2014 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2015 Eliberarea brevetului (C1) 20.05.2019 Valabil până la 31.12.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.01.2021 20.05.2034 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4344
(21)Numarul depozituluia 2014 0049
(22)Data depozitului2014.05.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.05.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVERLAN Victor, MD; BORDIAN Olga, MD; CULEAC Ion, MD; IOVU Mihail, MD; ZUBAREV Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a unui compozit luminofor pe baza semiconductorului calcogenic amorf As 2 S 3 şi compusului coordinativ Eu(TTA) 2 (Ph 3 PO) 2 NO 3
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C03C 3/32 (2006.01); C09K 11/77 (2006.01); C09K 11/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.04.30
(47)Data eliberării brevetului2015.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.05.20
 Data decăderii din drepturi2019.05.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200049