For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.07.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2014 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2016 Eliberarea brevetului (C1) 09.07.2019 Valabil pana la 31.01.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4367
(21)Numarul depozituluia 2014 0067
(22)Data depozitului2014.07.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.07.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULHAC Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD; DRAGANCEA Diana, MD; RUDI Liudmila, MD; ŞOVA Sergiu, MD; CEPOI Liliana, MD; GUSINA Liudmila, MD; MISCU Vera, MD; CIOBOTARI Alina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; VALUŢA Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiBis[N' -(2-hidroxi-kO-3-carboxibenziliden)piridin-3-carbohidrazidat(-1)-k2N',O]fier(III)  perclorat - apă (4/5) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2016
B1, BOPI 08/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/02 (2006.01); C07D 213/86 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.08.31
(47)Data eliberării brevetului2016.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.07.09
 Data decăderii din drepturi2019.07.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200067