For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4347
(21)Numarul depozituluia 2014 0071
(22)Data depozitului2014.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.07.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTROFIM Viorel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREŢU Vasilii, MD; TROFIM Viorel, MD; ŞONTEA Victor, MD; LUPAN Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTROFIM Viorel, MD;
(54)Titlul inventiei Senzor de gaze pe bază de MoO 3
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/14 (2006.01); G01N 27/16 (2006.01); C01G 39/02 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.04.30
(47)Data eliberării brevetului2015.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200071