For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.08.2014 Deschiderea fazei nationale 17.10.2014 Constituirea depozitului national reglementar 17.10.2014 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2015 Publicarea cererii PCT (A2) 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 20.02.2024 Valabil pana la 20.02.2025 Achitarea taxei de mentinere 20.02.2033 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4590
(21)Numarul depozituluia 2014 0086
(22)Data depozitului2013.02.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.02.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAILEY Simon, US; BURKE Benjamin Joseph, US; COLLINS Michael Raymond, US; CUI Jingrong Jean, US; DEAL Judith Gail, US; HOFFMAN Robert Louis, US; HUANG Qinhua, US; JOHNSON Ted William, US; KANIA Robert Steven, US; KATH John Charles, US; LE Phuong Thi Quy, US; MCTIGUE Michele Ann, US; PALMER Cynthia Louise, US; RICHARDSON Paul Francis, US; SACH Neal William, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(54)Titlul inventiei Derivaţi macrociclici pentru tratamentul bolilor proliferative
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 491/08 (2006.01); C07D 491/18 (2006.01); C07D 498/08 (2006.01); C07D 498/18 (2006.01); C07D 498/22 (2006.01); C07D 513/18 (2006.01); A61K 31/4353 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraUS
(41)Data publicarii cererii2015.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
(30)Prioritatea61/607485, 2012.03.06, US; 61/759307, 2013.01.31, US
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., JOVMIR Tudor, GROSU Viorel
(85)Data deschiderii fazei nationale2014.08.20
(86)Cerere internationalaPCT/IB2013/051391, 2013.02.20
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2013/132376 A1, 2013.09.12
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.20
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200086