For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4379
(21)Numarul depozituluia 2014 0111
(22)Data depozitului2014.10.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.10.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de securitate pentru evitarea scufundării mijlocului de transport terestru
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60R 21/00 (2006.01); B60R 21/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.11.30
(47)Data eliberării brevetului2016.06.30
(74)ReprezentantŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.10.09
 Data decăderii din drepturi2017.10.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200111