For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4390
(21)Numarul depozituluia 2014 0118
(22)Data depozitului2014.11.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.11.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSCIGOREV Iuri, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCIGOREV Iuri, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSCIGOREV Iuri, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de forţă cu motor reactiv-rotativ discontinuu
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02K 5/00 (2006.01); F02B 53/04 (2006.01); F01D 1/24 (2006.01); F01D 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.12.31
(47)Data eliberării brevetului2016.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.11.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200118