For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.01.2015 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.02.2015 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2016 Eliberarea brevetului (C1) 13.01.2021 Valabil până la 29.07.2021 13.01.2022 Achitarea taxei de menţinere 13.01.2035 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4423
(21)Numarul depozituluia 2015 0001
(22)Data depozitului2015.01.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.02.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOSTICA Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOSTICA Vasile, MD; TROFIM Viorel, MD; ABABII Nicolai, MD; ŞONTEA Victor, MD; LUPAN Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOSTICA Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Senzor de gaze pe baza oxizilor semiconductori (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01); C01G 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.01.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200001