For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.01.2015 Depunerea cererii 18.02.2015 Examinarea preliminara si de fond 23.03.2015 Tansformarea in CBI 30.04.2016 Publicarea cererii (A2) 31.10.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2017 Eliberarea brevetului (C1) 22.08.2020 Valabil pana la 28.02.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4438
(21)Numarul depozituluia 2015 0005
(22)Data depozitului2014.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.11.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD; UNIVERSITATEA DIN VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES, FR;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; GULEA Aurelian, MD; BUZU Ion, MD; FLOQUET Sebastien, FR; CADOT Emmanuel, FR;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD; UNIVERSITATEA DIN VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES, FR;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a compusului [tetraoxoetilendiaminotetraacetatdimolibden V] de bis-(tetrafenilfosfoniu)  di-semihidrat şi procedeu de hrănire a albinelor cu utilizarea acestuia
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2014 0110 2015.03.23
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2017
B1, BOPI 10/2016
A2, BOPI 04/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 20/20 (2016.01); C01G 39/00 (2006.01); C01B 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2016.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.10.31
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.08.22
 Data decăderii din drepturi2020.08.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.02.28
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:1011, 2016.02.02
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DIN VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES, FR
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200005