For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4438
(21)Numarul depozituluia 2015 0005
(22)Data depozitului2014.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.11.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DIN VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES, FR;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; GULEA Aurelian, MD; BUZU Ion, MD; FLOQUET Sebastien, FR; CADOT Emmanuel, FR;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD; UNIVERSITATEA DIN VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES, FR;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a compusului [tetraoxoetilendiaminotetraacetatdimolibden V] de bis-(tetrafenilfosfoniu) di-semihidrat ş i procedeu de hrănire a albinelor cu utilizarea acestuia
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2014 0110 2015.03.23
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 20/20 (2016.01); C01G 39/00 (2006.01); C01B 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2016.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.10.31
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.08.22
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:1011, 2016.02.02
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DIN VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES, FR
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200005