For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4364
(21)Numarul depozituluia 2015 0016
(22)Data depozitului2015.02.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.02.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; CURLAT Serghei, MD; LOGINA Liudmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Catalizator de epoxidare heterogenă a (+)-3-carenei
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 303/04 (2006.01); C07D 301/12 (2006.01); C01F 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.08.31
(47)Data eliberării brevetului2016.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.02.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200016