For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.05.2015 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2016 Eliberarea brevetului (C1) 05.03.2020 Valabil pana la 30.09.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4370
(21)Numarul depozituluia 2015 0024
(22)Data depozitului2015.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.03.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; MANGALAGIU Ionel, RO; CIOCÂRLAN Alexandru, MD; LUNGU Lidia, MD; ZBÂNCIOC Gheorghiţă, RO; VORNICU Nicoleta, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei11,12-Bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-onă care manifestă proprietăţi antifungice şi antibacteriene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2016
B1, BOPI 09/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 237/04 (2006.01); C07C 13/48 (2006.01); C07C 49/637 (2006.01); A61K 31/122 (2006.01); A61K 31/50 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.09.30
(47)Data eliberării brevetului2016.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.03.05
 Data decăderii din drepturi2020.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200024