For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4396
(21)Numarul depozituluia 2015 0039
(22)Data depozitului2015.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.08.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD; BERVITSKIY Sergey, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD; BERVITSKIY Sergey, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD; BERVITSKIY Sergey, RU;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru protecţia şi sigilarea contorului de gaz
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
(74)ReprezentantŞCERBANIUC Sergiu, Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldov
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200039