For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.06.2015 Deschiderea fazei nationale 19.08.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2015 Publicarea cererii PCT (A2) 19.12.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (C9) 05.12.2022 Valabil pana la 02.04.2023 05.12.2023 Achitarea taxei de mentinere 05.12.2033 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4664
(21)Numarul depozituluia 2015 0052
(22)Data depozitului2013.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.11.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEDWARDS Martin Paul, US; KUMPF Robert Arnold, US; KUNG Pei-Pei, US; MCALPINE Indrawan James, US; NINKOVIC Sacha, US; RUI Eugene Yuanjin, US; SUTTON Scott Channing, US; TATLOCK John Howard, US; WYTHES Martin James, US; ZEHNDER Luke Raymond, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(54)Titlul inventiei Lactame aril şi heteroaril condensate
(13)Codul documentuluiC9
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 401/06 (2006.01); C07D 401/14 (2006.01); C07D 413/14 (2006.01); C07D 403/14 (2006.01); C07D 407/14 (2006.01); C07D 413/06 (2006.01); C07D 471/04 (2006.01);
(19)TaraUS
(41)Data publicarii cererii2015.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
(30)Prioritatea61/740596, 2012.12.21, US
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, STAFI Radu, GHIŢU Irina jr.
(85)Data deschiderii fazei nationale2015.06.05
(86)Cerere internationalaPCT/IB2013/060682, 2013.12.05
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2014/097041 A1, 2014.06.26
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200052