For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4433
(21)Numarul depozituluia 2015 0069
(22)Data depozitului2015.07.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.07.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD; VEILERT Vladimir, MD; GRIBINCEA Corina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru dirijarea fazelor de distribu ţ ie a gazelor şi a cursei supapei mecanismului de distribuţ ie a gazelor (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01L 9/02 (2006.01); F01L 31/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.08.31
(47)Data eliberării brevetului2017.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200069