For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2015 Deschiderea fazei nationale 13.10.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2016 Publicarea cererii PCT (A2) 08.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 11.02.2024 Valabil pana la 11.02.2025 Achitarea taxei de mentinere 11.02.2034 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4735
(21)Numarul depozituluia 2015 0073
(22)Data depozitului2014.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.02.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBROWN Matthew Frank, US; FENWICK Ashley Edward, US; FLANAGAN Mark Edward, US; GONZALES Andrea, US; JOHNSON Timothy Allan, US; KAILA Neelu, US; MITTON-FRY Mark J., US; STROHBACH Joseph Walter, US; TENBRINK Ruth E., US; TRZUPEK John David, US; UNWALLA Rayomand Jal, US; VAZQUEZ Michael L., US; PARIKH Mihir D., US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(54)Titlul inventiei Derivaţi ai pirolo[2,3-d]pirimidinei ca inhibitori de K inaze J anus-asociate ( JAK )
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 487/04 (2006.01); C07D 519/00 (2006.01); A61K 31/519 (2006.01); A61P 37/00 (2006.01);
(19)TaraUS
(41)Data publicarii cererii2016.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
(30)Prioritatea61/767947, 2013.02.22, US
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, STAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
(85)Data deschiderii fazei nationale2015.08.06
(86)Cerere internationalaPCT/IB2014/058889, 2014.02.11
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2014/128591 A1, 2014.08.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200073