For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4478
(21)Numarul depozituluia 2015 0074
(22)Data depozitului2015.08.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.10.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGOLBAN Dorel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLBAN Dorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGOLBAN Dorel, MD;
(54)Titlul inventiei Angrenaj sinusoidal (variante) şi procedeu de realizare a acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/28 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2017.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.04.30
(47)Data eliberării brevetului2017.11.30
(74)ReprezentantCRASNOVA Nadejda, Str. Albi?oara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chi?in?u, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2030.08.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200074