For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.09.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.09.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2016 Eliberarea brevetului (C1) 04.09.2020 Valabil pana la 30.04.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4393
(21)Numarul depozituluia 2015 0083
(22)Data depozitului2015.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.09.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; PAHOLNIŢCAIA Anastasia, MD; POIRIER Donald, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor al celulelor HL-60 ale leucemiei umane mieloide în baza nitrato- [N ′ -(1-piridin-2-ilmetiliden)morfolin-4-carbotiohidrazido(1-)]cupru
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 405/12 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.04
 Data decăderii din drepturi2020.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200083