For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4402
(21)Numarul depozituluia 2015 0084
(22)Data depozitului2015.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.09.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRAUR Vasilii, MD; ZARICIUC Elena, MD; USATAIA Irina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metil-N ' -[(2-hidroxinaftalen-1-il)metiliden]-N-prop-2-en-1-ilhidrazonotioat, care manifest ă activitate antimicotică faţă de Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07C 39/38 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.02.29
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200084