For comments, suggestions

Brevet acordat


(11)Numarul documentului4464
(21)Numarul depozituluia 2015 0087
(22)Data depozitului2015.09.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.10.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de conversiune a energiei valurilor (variante)
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 13/18 (2006.01); F03B 13/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.01.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet acordat
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200087