For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.09.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2015 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2017 Eliberarea brevetului (C1) 14.09.2021 Valabil pana la 31.05.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4435
(21)Numarul depozituluia 2015 0088
(22)Data depozitului2015.09.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.09.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; CAŢER Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de purificare a apelor de profunzime de ioni de amoniu, amoniac şi hidrogen sulfurat
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2017
B1, BOPI 09/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/20 (2006.01); C02F 1/66 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 1/76 (2006.01); C02F 9/04 (2006.01); C02F 9/08 (2006.01); C02F 101/16 (2006.01); C02F 103/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.09.14
 Data decăderii din drepturi2021.09.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200088