For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.10.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.11.2015 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2017 Eliberarea brevetului (C1) 09.10.2020 Valabil pana la 30.04.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4434
(21)Numarul depozituluia 2015 0097
(22)Data depozitului2015.10.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.10.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPAHOLNIŢCAIA Anastasia, MD; POIRIER Donald, CA; ŢAPCOV Victor, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea N'-[1-(2-piridil)etiliden]morfolin-4-carbotiohidrazidei în calitate de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2017
B1, BOPI 09/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4433 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.10.09
 Data decăderii din drepturi2020.10.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200097