For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4434
(21)Numarul depozituluia 2015 0097
(22)Data depozitului2015.10.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.10.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPAHOLNIŢCAIA Anastasia, MD; POIRIER Donald, CA; ŢAPCOV Victor, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea N ' -[1-(2-piridil)etiliden ] morfolin-4-carbotiohidrazidei în calitate de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4433 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.10.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200097