For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4445
(21)Numarul depozituluia 2015 0107
(22)Data depozitului2015.10.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.10.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; BIVOL Cezara, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; NICORICI Andrei, MD; RUSU Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Trichoderma koningii CNMN-FD-15
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01); C12N 9/50 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.11.30
(47)Data eliberării brevetului2017.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.10.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200107