For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.10.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.11.2015 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2017 Eliberarea brevetului (C1) 05.10.2023 28.10.2023 Valabil pana la 28.10.2024 Achitarea taxei de mentinere 28.10.2035 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4445
(21)Numarul depozituluia 2015 0107
(22)Data depozitului2015.10.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.10.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; BIVOL Cezara, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; NICORICI Andrei, MD; RUSU Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Trichoderma koningii CNMN-FD-15
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01); C12N 9/50 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.11.30
(47)Data eliberării brevetului2017.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.10.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200107