For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.11.2015 Depunerea cererii 11.11.2015 Tansformarea in CBI 02.12.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2017 Eliberarea brevetului (C1) 17.04.2023 Valabil pana la 28.05.2023 17.04.2024 Achitarea taxei de mentinere 17.04.2035 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4428
(21)Numarul depozituluia 2015 0111
(22)Data depozitului2015.04.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; BARSOVA Oxana, MD; SOLDATENCO Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului spumant roz
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2015 0058 2015.11.11
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01); C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200111