For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.02.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.03.2016 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2017 Eliberarea brevetului (C1) 28.02.2021 Valabil până la 31.10.2021 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 03.07.2022 31.08.2022 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 29.02.2036 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4452
(21)Numarul depozituluia 2016 0020
(22)Data depozitului2016.02.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.02.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiOLTU Iulian, MD; GUŢU Tatiana, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea N-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxibenziliden)-hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din specia Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.12.31
(47)Data eliberării brevetului2017.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.02.28
 Data decăderii din drepturi2021.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200020