For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.03.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.04.2016 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2017 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2021 Valabil până la 31.10.2021 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 10.08.2022 25.09.2022 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 25.03.2036 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4470
(21)Numarul depozituluia 2016 0035
(22)Data depozitului2016.03.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.04.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; BOGDAN Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; GHINDA Serghei, MD; DANILOV Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a substanţelor bioactive din coji de nuci mature ( Juglans regia L.)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/52 (2006.01); A61K 38/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.03.31
(47)Data eliberării brevetului2017.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.25
 Data decăderii din drepturi2021.03.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200035