For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.03.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.04.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2017 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2021 Valabil pana la 30.09.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4470
(21)Numarul depozituluia 2016 0035
(22)Data depozitului2016.03.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.04.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; BOGDAN Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; GHINDA Serghei, MD; DANILOV Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a substanţelor bioactive din coji de nuci mature (Juglans regia L.)
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2017
B1, BOPI 03/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/52 (2006.01); A61K 38/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.03.31
(47)Data eliberării brevetului2017.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.25
 Data decăderii din drepturi2021.03.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200035