For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4466
(21)Numarul depozituluia 2016 0036
(22)Data depozitului2016.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTCACIOV Artiom, MD; GĂINĂ Dumitru, MD; PERŢEV Anton, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTCACIOV Artiom, MD; GĂINĂ Dumitru, MD; PERŢEV Anton, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTCACIOV Artiom, MD; GĂINĂ Dumitru, MD; PERŢEV Anton, MD;
(54)Titlul inventiei Extensor pentru restabilirea mobilităţ ii degetelor m â inii
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A63B 21/02 (2006.01); A63B 23/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.02.28
(47)Data eliberării brevetului2017.09.30
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.03.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200036