For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.04.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.07.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 13.04.2021 Valabil pana la 30.11.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4504
(21)Numarul depozituluia 2016 0043
(22)Data depozitului2016.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.06.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a acidului tartric din tartratul de calciu obţinut din deşeuri vinicole
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 59/255 (2006.01); C07C 51/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.13
 Data decăderii din drepturi2021.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200043