For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.05.2016 Examinarea preliminară şi de fond 26.09.2016 Constituirea depozitului naţional reglementar 30.11.2017 Publicarea cererii (A2) 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (C1) 10.05.2021 Valabil până la 31.12.2021 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 04.10.2022 10.11.2022 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 10.05.2036 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4570
(21)Numarul depozituluia 2016 0050
(22)Data depozitului2016.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.05.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; POTLOG Tamara, MD; DRAGALINA Galina, MD; POPUŞOI Ana, MD; NASEDCHINA Nadejda, MD; DUCA Dumitru, MD; CHIRIŢA Arcadi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Strat fotosensibil pe bază de copolimer carbazolic
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/06 (2006.01); G03G 5/09 (2006.01); C08F 226/12 (2006.01); C07C 35/38 (2006.01); G03C 1/73 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2017.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.05.10
 Data decăderii din drepturi2021.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200050