For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.05.2016 Deschiderea fazei nationale 01.09.2016 Examinarea preliminara si de fond 24.10.2016 Constituirea depozitului national reglementar 30.11.2016 Publicarea cererii PCT (A2) 30.09.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2020 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 20.11.2023 Valabil pana la 20.11.2024 Achitarea taxei de mentinere 20.11.2034 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4649
(21)Numarul depozituluia 2016 0058
(22)Data depozitului2014.11.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.10.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBROWN Matthew Frank, US; CASIMIRO-GARCIA Agustin, US; CHE Ye, US; COE Jotham Wadsworth, US; FLANAGAN Mark Edward, US; GILBERT Adam Matthew, US; HAYWARD Matthew Merrill, US; LANGILLE Jonathan David, US; MONTGOMERY Justin Ian, US; TELLIEZ Jean-Baptiste, US; THORARENSEN Atli, US; UNWALLA Rayomand Jal, US; TRUJILLO John I, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(54)Titlul inventiei Pirol [2,3- d ]pirimidinil, pirol[2,3- b ]pirazinil şi pirol [2,3- d ]piridinil acrilamide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 35/00 (2006.01); A61K 31/4375 (2006.01); C07D 471/04 (2006.01); C07D 487/04 (2006.01); C07D 471/04 (2006.01); C07D 471/08 (2006.01); C07D 487/10 (2006.01); C07D 498/04 (2006.01);
(19)TaraUS
(41)Data publicarii cererii2016.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
(30)Prioritatea61/912074, 2013.12.05, US
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, ANDREEVA Svetlana, GUŞAN Ala
(85)Data deschiderii fazei nationale2016.05.20
(86)Cerere internationalaPCT/IB2014/066202, 2014.11.20
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2015/083028 A1, 2015.06.11
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.20
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200058