For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.08.2016 Examinarea preliminara si de fond 18.08.2016 Constituirea depozitului national reglementar 31.12.2017 Publicarea cererii (A2) 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (C1) 13.06.2021 Valabil pana la 07.02.2023 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4576
(21)Numarul depozituluia 2016 0065
(22)Data depozitului2016.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.03.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD; BOUNEGRU Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD; BOUNEGRU Tudor, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a unui concentrat antocianic d in struguri
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/02 (2016.01); A23L 19/00 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01); A23L 2/10 (2016.01); C09B 61/00 (2006.01); C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2017.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.13
 Data decăderii din drepturi2021.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200065