For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4510
(21)Numarul depozituluia 2016 0074
(22)Data depozitului2016.06.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.06.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; GAŞIN Petru, MD; GORCEAC Leonid, MD; COVAL Andrei, MD; CINIC Boris, MD; RAEVSCHI Simion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a structurii n + -p-p + InP pentru celule solare
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/04 (2006.01); H01L 21/205 (2006.01); C01B 25/08 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200074