For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4439
(21)Numarul depozituluia 2016 0077
(22)Data depozitului2016.06.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Andrei, MD;
(54)Titlul inventiei Octocopter
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B64C 29/00 (2014.01); B64C 13/16 (2014.01); B64C 27/08 (2014.01); B64C 27/82 (2014.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.10.31
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.27
 Data decăderii din drepturi2018.06.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200077