For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.08.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.07.2022 Valabil pana la 31.05.2024 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4499
(21)Numarul depozituluia 2016 0084
(22)Data depozitului2016.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHISELIŢA Oleg, MD; BÎRSA Maxim, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; VASILICIUC Anastasia, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu de protecţie pentru conservarea tulpinii Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2018
B1, BOPI 07/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12N 11/02 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.07.15
 Data decăderii din drepturi2022.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2024.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200084