For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.08.2016 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2017 Eliberarea brevetului (C1) 15.07.2021 Valabil până la 28.02.2022 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 25.09.2022 15.01.2023 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 15.07.2036 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4473
(21)Numarul depozituluia 2016 0085
(22)Data depozitului2016.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎRSA Maxim, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de protecţie pentru liofilizarea şi păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C07K 1/00 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.03.31
(47)Data eliberării brevetului2017.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.07.15
 Data decăderii din drepturi2021.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200085